thumbnail

Inilah 5 Hal yang Wajib Muslim Jaga

20 Februari 2023

Islam mengajarkan setiap muslim untuk menjaga 5 hal dalam hidupnya yang merupakan bagian dari syariat yang Allah perintahkan. Adapun 5 hal itu adalah:


1. Menjaga Agama

Benarkah Islam Agama yang Damai? Begini Penegasan Alquran | Republika Online

Foto: republika

Hal utama yang wajib dijaga oleh muslim adalah agamanya. Hal tersebut sesuai dengan tugas utama diciptakannya manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah. Allah Ta’ala berfirman :

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” [QS. Adz Dzariyat: 56]


2. Menjaga Diri

Allah subhanahu wa ta’ala telah mengharamkan bagi manusia untuk membunuh, bahkan mengancam siapa yang membunuh akan mendapat balasan, yakni kekal dalam neraka dan dimurkai Allah.

Allah Ta’ala berfirman:

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” [QS. An Nisa: 93]

Islam juga mewajibkan setiap muslim menjaga dirinya sendiri. Ingatlah bahwa badan dan nyawa ini bukanlah milik kita seutuhnya, melainkan amanah dan milik Allah Ta'ala.


Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati buruh diri), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya.” [HR Imam Bukhari]


3. Menjaga Keturunan

Allah subhanahu wata’ala berfirman:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." [QS. An-Nur:32 ]


4. Menjaga Harta

Milenial, Begini Rumus Bisa Membeli Rumah

Foto: medcom.id

Umat Islam hendaklah menjaga hartanya melalui kasab atau usaha yang halal. Dengan begitu diharapkan harta yang diperoleh menjadi berkah. Allah Ta'ala berfirman:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” [An-Nisa‘: 5]


Kemudian menjaga harta juga termasuk tidak berlaku boros. Allah Ta’ala berfirman:

“Dan janganlah kamu menghambur- hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya." [Al-Isra: 26-27]


5. Menjaga Akal

Setiap muslim diharuskan menjaga akal sehatnya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dengan berusaha mencari ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Allah Ta'ala berfirman:

Dialah yang menjadikan kalian memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati, supaya kalian bersyukur [an-Nahl/16:78]


Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa yang Allâh kehendaki kebaikan padanya, maka Dia akan dipahamkan dalam agamanya." [HR. Bukhari, no. 69; Muslim, no.1719]

Allahu A'lam.

Referensi: yang wajib dijaga dalam islam


Download Aplikasi Muslimlife sekarang juga !
Playstore
Appstore
Topik Terkait :

Baca Artikel dan Berita Lainnya :